Djelatnici

RAVNATELJICA:

Marija Jelić, mag. pedagogije

STRUČNA SLUŽBA:

Pedagog - Ana Arkulin, mag. pedagogije i etnologije – stručni suradnik
Zdravstvena voditeljica – Eneida Rokić, VŠS /20 sati mjesečno

ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA:

Voditelj računovodstva – Josipa Srijemsi, diplomirani ekonomist
Administrativni referent – Antonija Kušar

ODGOJITELJI:

Perica Regjo
Neda Radalj
Veronika Bendeviš
Marija Crnčević
Božena Cvjetković
Marija Duper
Julijana Erceg
Nada Erceg
Tina Ferara Kalinić
Maja Grbešić
Nikolina Guljelmović
Sanja Habibović
Štefica Hazdovac
Lidija Jerkić
Ivana Klaić
Marina Klešković
Marija Lukšić
Mihaela Martinović
Ana Miloslavić
Dragana Miloslavić
Nikolina Miloslavić
Zlata Miloslavić
Milijana Načevska
Andrea Obad
Nikolina Obradović
Vinka Padovan
Dijana Perić
Ivana Previšić
Marija Regjo
Marina Raguž
Katarina Ređo
Anđelka Regjo
Kristina Škurla
Katija Tevšić
Merica Tomašević
Anamarija Turčinović
Katija Vianelli
Marija Vujnović
Jelena Zovko

ODGOJITELJI PRIPRAVNICI:

Dijana Dobroslavić
Helena Handabaka
Anita Lemo
Andrea Miloslavić
Marija Šipić
Lucijana Papa Jerković
Dolores Previšić
Marija Lujo Trupina
Ana Vučičević

POMOĆNO TEHNIČKA SLUŽBA:

GLAVNA KUHARICA
 Jadranka Previšić

KUHARICA
 Željka Krkić

KUHINJSKE POMOĆNICE
 Đurđica Grbić,
 Jadranka Lučić
 Jelka Račić

SPREMAČICE
 Marija Čiča
 Marija Duplica
 Katija Mihaljević
 Ankica Raguž
 Nada Grbavac

Osnovna uloga i cilj predškolskog odgoja

jest da pridonosi cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegovog života, koju ostvarujemo osiguravanjem uvjeta za uspješan odgoj i cjelovit razvoj svakog djeteta.

Testreveal

df gfdg dfg dfg dfg dfg dfg

×

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Zaboravili ste lozinku? |  Zaboravili ste korisničko ime?

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×