Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Župa dubrovačka, od 13. 04. 2017. god. raspisuje se natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta: PEDAGOG
Na temelju Članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, (NN 10/97,107/07 i 94/13 ), i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Župa dubrovačka od 13.04.2017.g., raspisuje se N A T J E Č A Jza obavljanje poslova radnog mjesta SPREMAČICA.  
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Župa dubrovačka Vukovarska 48, Srebreno  20207 Mlini objavljuje O G L A Š A V A NJ E   U P I S A   D J E C E za upis djece u dječji vrtić i jaslice…
U sklopu provođenja programa Edukacije djece iz područja zaštite i spašavanja Područni ured za zaštitu i spašavanje Dubrovnik organizirao je dana 26.01.2017. prigodnu edukaciju djece iz područja zaštite i spašavanja u Dječjem vrtiću Župa dubrovačka. Ravnateljica Marija Jelić istaknula je…
Na temelju Članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, (NN 10/97,107/07 i 94/13 ), i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Župa dubrovačka od 08.12.2016.g., raspisuje se N A T J E Č A J za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ.
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13), i čl. 52. Statuta Dječjeg vrtića Župa dubrovačka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Župa dubrovačka na 41. sjednici održanoj dana 16. kolovoza 2016. god. donijelo je…
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13), i čl. 52. Statuta Dječjeg vrtića Župa dubrovačka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Župa dubrovačka na 41. sjednici održanoj dana 16. kolovoza 2016. god. donijelo je…
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13), i čl. 52. Statuta Dječjeg vrtića Župa dubrovačka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Župa dubrovačka na 41. sjednici održanoj dana 16. kolovoza 2016. god. donijelo je…
     Dječji vrtić Župa dubrovačka je 18. svibnja 2016. godine proslavio Dan Vrtića mnoštvom jutarnjih aktivnosti za djecu te svečanim popodnevnim programom za uzvanike.        Odgojiteljice jasličkih i mlađih odgojnih skupina priredile su brojne igrokaze i predstave…
Stranica 1 od 3

Osnovna uloga i cilj predškolskog odgoja

jest da pridonosi cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegovog života, koju ostvarujemo osiguravanjem uvjeta za uspješan odgoj i cjelovit razvoj svakog djeteta.

Testreveal

df gfdg dfg dfg dfg dfg dfg

×

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Zaboravili ste lozinku? |  Zaboravili ste korisničko ime?

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×