Suradnja vrtića i obitelji

Suradnja obitelji i vrtića jedan je od temelja uspješnog odgoja i zadovoljavanja prava i potreba svakog djeteta i obitelji.Roditelji i djelatnici vrtića su suradnici radi dobrobiti djeteta, roditelja, vrtića i društva.

Jedno od mjerila kvalitete ustanove jest upravo mogućnost i način sudjelovanja roditelja u radu i organizaciji predškolske ustanove.Profesionalna uloga odgojitelja i životna uloga roditelja uveliko su slične. Polaskom djeteta u jaslice/vrtić roditelji i odgojitelji postaju suradnici na zajedničkom zadatku skrbi, njege, odgoja i obrazovanja djeteta.

Kada dijete vidi da roditelji i odgojitelji komuniciraju s uvažavanjem, ono se osjeća sigurno i voljeno, a informacije koje razmjenjuju odrasli, osiguravaju potpunije zadovoljavanje djetetovih potreba, interesa i njegov cjeloviti razvoj.

U građenju profesionalnih suradničkih odnosa s roditeljima u našem vrtiću potičemo ravnopravnu komunikaciju i interakciju odgojitelja i roditelja.Suradnja s obitelji provodi se kroz roditeljske sastanke, indvidualne razgovore, radionice, putem anketa, panoa za roditelje i dr.

Dječji vrtić Župa dubrovačka teži uspostavljanju što bolje suradnje kroz partnerstvo, što uključuje:- otvorenost, dogovaranje, pregovaranje, dosljednost, objektivnost, zajedništvo, toleranciju, povjerenje, međusobno poštivanje.
Kvalitetna suradnja s roditeljima naš je prioritetni zadatak, jer svi imamo istu zajedničku misiju – zdravo, znatiželjno, sretno, veselo i razigrano dijete!

Ana Arkulin, mag. pedagogije i etnologije

Osnovna uloga i cilj predškolskog odgoja

jest da pridonosi cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegovog života, koju ostvarujemo osiguravanjem uvjeta za uspješan odgoj i cjelovit razvoj svakog djeteta.

Testreveal

df gfdg dfg dfg dfg dfg dfg

×

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Zaboravili ste lozinku? |  Zaboravili ste korisničko ime?

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×