Zdravlje i prehrana

Za zdravlje i prehranu djece brine zdravstvena voditeljica Eneida Rokić koja obavlja poslove više medicinske sestre 20 sati mjesečno.

Glavni zadatci su:

- pravilna prehrana i njeno unaprjeđenje
- zdravstvena zaštita djece predškolske dobi
- higijensko-sanitarni uvjeti u vrtiću
- ostali zadatci

1. Glede pravilne prehrane jelovnik se planira 2 puta mjesečno i to prema prehrambenim standardima za prehranu u dječjem vrtiću.

2. Zdravstvena zaštita obuhvaća na prvom mjestu zdravstveni odgoj djece, roditelja i odgajatelja. Kontinuirano se prati kretanje zaraznih bolesti među djecom, pa se sukladno tome poduzimaju odgovarajuće mjere. Odlično se surađuje sa Zavodom za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, kao i sa pedijatrijskom ambulantom dr. Mirelom Čurlin. Na početku pedagoške godine zajedno s ravnateljicom Marijom Jelić i pedagoginjom Anom Arkulin održavaju se roditeljski sastanci na temu: Zdravstvena zaštita i Adaptacija djece. Svake godine se održavaju radionice za odgajatelje početnike na temu: Osposobljavanje za pružanje prve pomoći i reanimaciju. U odgojnim skupinama prati se stanje uhranjenosti djece (težina i visina djece) i ispitivanje vidne oštrine.

3. Rad na unaprjeđenju higijenskih uvjeta (čistoća objekta, DDD mjere i dr).

Ostali zadatci:

- vođenje dokumentacije
- evidencija sistematskih pregleda djelatnika
- mikrobiološka ocjena objekata
- vođenje HACCP dokumentacije i ostali poslovi u dogovoru s ravnateljicom vrtića.

Osnovna uloga i cilj predškolskog odgoja

jest da pridonosi cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegovog života, koju ostvarujemo osiguravanjem uvjeta za uspješan odgoj i cjelovit razvoj svakog djeteta.

Testreveal

df gfdg dfg dfg dfg dfg dfg

×

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Zaboravili ste lozinku? |  Zaboravili ste korisničko ime?

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×