E: vrtic.zupa@gmail.com | T: 020 / 485 - 029

Roditeljski sastanci za novoupisanu djecu u 2018./2019. pedagošku godinu

Kol 28, 2018

U Dječjem vrtiću Župa dubrovačka, 27. i 28. kolovoza 2018. godine, održana su četiri roditeljska sastanka za novoupisanu djecu.

Ravnateljica vrtića Marija Jelić, upoznala je roditelje sa organizacijom rada u Dječjem vrtiću i najavila promjene koje bi se mogle dogoditi tijekom pedagoške godine, kada Vrtić dobije projekt, na koji se prijavio sa svrhom unaprjeđenja usluga za djecu rane i predškolske dobi.

Psihologinja Petra Šoletić upoznala je roditelje sa opisom poslova psihologa s obzirom da ga do sad Vrtić nije imao.

Pedagoginja Ana Arkulin upoznala je roditelje sa periodom adaptacije jer polazak u jaslice ili vrtić predstavlja za svako dijete veliku promjenu u životu, važan je događaj za njega i roditelje.

Viša medicinska sestra Maja Bender predstavila je roditeljima mjere zdravstvene zaštite, higijene i pravilne prehrane djece u Dječjem vrtiću.

Na sastanku su se i predstavile odgojiteljice koje će biti s njihovom djecom u ovoj pedagoškoj godini. Ravnateljica, stručni tim i odgojiteljice zaželile su roditeljima sretan početak te ih pozvale na suradnju jer je partnerski odnos roditelja i vrtića od izuzetne važnosti za razvoj djece.

Top